MTÜ Eesti Chow chow Tõuühingu juhatusse kuulub kolm liiget.

Juhatuse esimees: Inga Allika, tel: + 372 5074 122
Juhatuse liikmed: Eva-Maite Lorents ja Kairi-Kristlin Bramanis

Tõuühingu liikmeks saab astuda kas kirjaliku (paberil) või e-mailile saadetud vabas vormis avalduse alusel.
Avaldusele peab olema lisatud kaaskiri, millisel eesmärgil soovitakse tõuühinguga liituda. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.

Tõuühingule saab kirja saata aadressil estchowclub@gmail.com